Citrix ICA Client 10.0.52110

Citrix ICA Client 10.0.52110

Citrix Systems, Inc. – Shareware

Tổng quan

Citrix ICA Client là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Citrix Systems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Citrix ICA Client là 10.0.52110, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Citrix ICA Client đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Citrix ICA Client đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Citrix ICA Client!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Citrix ICA Client cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản